QR code

Technický dozor investora, stavební dozor, inženýrská činnost, realizace staveb...


...a další služby ve stavebnictví Vám poskytne firma STAVSERVIS Petr KrálNabízíme služby investorům staveb  -  firmám, soukromým stavebníkům, státním institucím a úřadům. Poradíme
ve fázi přípravy stavby, zajistíme potřebné dokumenty a vyjádření, dohlédneme na klíčové fáze v rámci realizace
stavby - správné provádění stavebních prací, dodržování předepsaných technologických postupů, používání
vhodných stavebních materiálů, soulad stavby s projektovou dokumentací. Stejně tak další servis dle požadavků.

Pro naši činnost využíváme přehled a zkušenosti získané v různých oborech stavebnictví za více než 25 let činnosti.