Něco o firmě STAVSERVIS Petr KrálVe stavebnictví, respektive v jeho různých odvětvích se pohybujeme již více než 25 let.
Získané zkušenosti nyní využíváme v rámci naší stěžejní činnosti, kterou je poskytování služeb:

Technický dozor investora, stavební dozor, inženýrská činnost a realizace staveb.

Kromě dřívějšího působení v oblasti silničního stavitelství nutno zmínit úspěšné provozování obchod-
ního zastoupení firmy HOCO Bauelemente - tuzemská pobočka německého koncernu vyrábějící
výplně stavebních otvorů, tedy okna, dveře, roletové systémy a příslušenství. 

Dodávkami a montáží těchto stavebních komponentů jsme se zabývali více než 12 let do okamžiku,
kdy jsme se  byla jejich výroba firmou HOCO v ČR řízeně ukončena a plynule jsme přešli k tradiční
stavební činnosti.

Vedle stavební činnosti jsme naše aktivity stále více směřovali k nabídce služeb pro investory staveb
a stavebníky samotné s využitím získaného rozhledu ve stavebnictví obecně. 
I Vám tedy můžeme nabídnout servis v této oblasti prostřednictvím osoby autorizované ČKAIT pro
oblast pozemních staveb.

Věříme, že našich služeb využijete ku prospěchu Vaší stavbě a Vaší spokojenosti.