Arrow Down

 DOZORY STAVEB,

  STAVEBNÍ ČINNOST,

DVEŘE PRÜM

DOZORY STAVEB

Technický dozor

Pro zdárnou realizaci Vaší stavby zajistíme technický dozor stavebníka (TDS), dříve investora (TDI). Dohléd-

neme na průběh stavby s ohledem na soulad s projektovou dokumentací, správné technologické postupy, použití vhodných materiálů a správnost vyka-

zovaných prací ve vztahu na čerpání finančních prostředků investora.

Stavební dozor

Stavebním dozorem (SD) rozumí stavební zákon kontrolu provádění prací, které jsou prováděny staveb-níkem tzv. "svépomocí". Dozor je veden z důvodu zajištění stavby dle projektové dokumentace, platných předpisů a norem. Podstatou staveb-ního dozoru je zajištění správného a bezpečného provádění prací. 

Poradenství a konzultace

Pokud potřebujete poradit s Vaší stav-

bou v průběhu realizace nebo ve fázi 

její přípravy, poskytneme Vám konzul-

taci a poradíme. Posoudíme stav ne-

movitosti, kterou se chystáte zakoupit nebo rekonstruovat. Vysvětlíme, na

které aspekty si dát pozor s cílem za-

bránit vynaložení zbytečných nákladů

na stavbu.

 
 

STAVEBNÍ ČINNOST

Nabízíme realizaci stavby Vašeho rodinného domu, formou

dodávky na klíč nebo pouze do určitého stupně dle požadavku.

Zabýváme se rovněž rekonstrukcemi bytů a další stavební čin-

ností dle konkrétní poptávky.

 

DVEŘE PRÜM

Interierové dveře a zárubně

Dodáme a namontujeme Vám kvalitní interierové dveře a zárubně německého výrobce PRÜM. Včetně příslušenství, pouzder pro posuvné dveře a souvisejícího servisu.

REFERENCE

Výběr z realizovaných akcí

Výběr z realizovaných zakázek formou technického

dozoru investora, realizace staveb RD na klíč a přípravy staveb si můžete prohlédnout ve fotogalerii.

Technický dozor investora

KONTAKT

Fakturační údaje:

Kancelář:

STAVSERVIS KRÁL s.r.o.

Klostermannova 977 / 72

405 02  Děčín VI

IČ: 08770735

DIČ: CZ08770735

Společnost je zapsána v OR vedeným Krajským soudem v Ústí nad Labem - oddíl C, vložka 44618

Autorizovaná osoba ČKAIT:  Petr Král - č.autorizace 0402361

Autorizovaná osoba Král

Ruská 600 / 7

405 02  Děčín VI

 

(dle telefonické dohody)

 602 120 507

NAPIŠTE NÁM

 
 

 © 2020 STAVSERVIS KRÁL s.r.o.

  • Šedý Facebook Icon
  • Šedý Instagram Icon
  • Šedý Twitter Icon