Co nabízíme ?

Stavební činnost - postavíme Váš rodinný dům, formou dodávky na klíč nebo pouze do určitého stupně dle požadavku, například základovou desku, hrubou stavbu nebo jinou samostatnou stavební část. Zrekonstruujeme Váš byt a provedeme ostatní stavební práce včetně jednotlivých řemesel dle Vaší konkrétní poptávky. Provádíme rovněž zpevněné plochy, ploty a zemní práce. Pro bližší informace nebo cenovou nabídku nás můžete kontaktovat.

Dozor stavby - pro zdárnou realizaci a dokončení Vaší stavby zhotovitelem zajistíme odborný technický dozor stavebníka nebo stavební dozor nad Vaší stavbou osobou autorizovanou ČKAIT - zajištění kontroly průběhu výstavby s ohledem na  kvalitu a správnost prováděných prací, dodržování technologických postupů včetně správnosti vykazovaných prací ve vztahu na čerpání finančních prostředků. Průběžnou kontrolou stavby odborným pohledem předejdete mnoha technickým komplikacím a vynaložení finančních prostředků nad odpovídající úroveň.

                         
Mám zájem